Aantal crematies neemt toe

We kiezen met steeds vaker voor crematie. Niet alleen in ons land maar in de meeste westerse landen wordt crematie de meest gekozen manier van uitvaartverzorging. 

Sinds 2003 kiezen meer mensen voor een crematie dan voor een begrafenis. De evolutie is vooral zichtbaar in de steden, maar ook in de randgemeenten en het platteland zien we een stijging. Misschien maken we die keuze omdat we de as dan dichterbij kunnen hebben, zoals bij een thuisbewaring?  Of omdat men denkt dat het goedkoper is?

Grafrechten en een grafsteen of monument zijn niet goedkoop, vooral omdat de grafrechten in verschillende regio’s kunnen oplopen, maar ook een crematie kan een aardige duit kosten.

Wat na de crematie?

Aantal crematies neemt toe 1

De asbestemming is de plaats die de as van je dierbare krijgt. Tegenwoordig is er een brede waaier aan mogelijkheden. De as van de overledene mag verstrooid worden op een andere plek dan het kerkhof, maar niet op openbare plaatsen – het kerkhof uiteraard niet meegerekend. Een gemeente kan evenwel een plaats aanduiden waar uitstrooiingen mogen gebeuren, zoals de Schelde in Antwerpen. Als de as niet op het kerkhof wordt verstrooid, bijvoorbeeld op een stuk grond, dan dient de eigenaar hier schriftelijke toestemming voor te geven. 

Een asurn mag ook thuis bewaard worden op een mooie en persoonlijke plek. Dat gebeurt op gezamenlijk schriftelijk verzoek van de dierbaren. De as kan eventueel ook voor een deel bewaard worden, maar dat kan enkel door familieleden in de eerste lijn en diegene die feitelijk samenwoonde met de overledene. 

De burgerlijke stand van de gemeente moet op de hoogte gebracht worden, daar noteren ze waar de overledene terecht komt. Het volstaat uiteraard ook om uw begrafenisondernemer te informeren. 

Alle mogelijkheden voor asbestemmingen

  • begraving van de asurn op de begraafplaats
  • bijzetting van de asurn in het columbarium van de begraafplaats
  • uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats
  • uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
  • uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee (andere plaats dan de begraafplaats vereist de schriftelijke toestemming van de eigenaar en moet worden aangegeven bij de aangifte van overlijden)
  • begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • uitstrooiing van de as op een aangewezen openbaar perceel door de stad of gemeente.

Zit u met meer vragen, neem dan zeker even contact op. Samen met u overlopen we alle stappen zodat de uitvaart aan ieders wensen voldoet.